5 Ngày 4 đêm

Share

Thời gian:

Hàng không Thai Lion Air
Ngày khởi hành: 
17,24/9, 8,22,29/10, 12,19,26/11, 17,24,31/12, 14,21/1/2019; 11,18,25/2/2019; 4,11,18/3/2019
Giá từ: 
5,490,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Thai Lion Air
Ngày khởi hành: 
17/09/2018
Giá từ: 
5,499,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay Thai Lion Air
Ngày khởi hành: 
23/05; 30/05; 6/6, 13/6, 20/6, 27/6 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8; 08/08; 15/08; 11/04; 25/04
Giá từ: 
5,490,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Qatar + Ô Tô
Ngày khởi hành: 
16,18,21,28/03 & 3/04; 12,13/04; 25,26/04; 28,29/04; 9,16,19,24,30/05; 01,02,05,08,13,14,15,20,22,23,27,28,29/06; 05,07,12,14,18,20,22,24,26,27,28,31/07; 01,02,09,10,15,22/08; 29/08
Giá từ: 
6,500,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay Thái Lion Air
Ngày khởi hành: 
14, 21, 28/05; 11, 18, 25/06; 9, 16, 23/07; 6,20,31/08
Giá từ: 
5,690,000 (VNĐ)

Thời gian:

Ôtô
Ngày khởi hành: 
12, 26/04; 05, 19/6; 03, 17/07; 28/08
Giá từ: 
7,690,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Air Asia
Ngày khởi hành: 
26,29/04/2018
Giá từ: 
8,390,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
27/02; 07;13;24/03; 03;18;21;22/04; 05;09;16;18;19;23;24;25;26;29;30;31/05; 01;02;03/06; 04;05/06
Giá từ: 
6,190,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay Vietjet
Ngày khởi hành: 
13,20,27/01; 3,10,17,24,31/03/2018
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay Qatar Airways
Ngày khởi hành: 
28/12/2017, 16/2/2018
Giá từ: 
7,690,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Air Asia
Ngày khởi hành: 
16/02/2017 Mùng 1 tết AL
Giá từ: 
8,690,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Air Asia
Ngày khởi hành: 
17/02/2017 Mùng 2 tết AL; 18/02/2017 Mùng 3 tết AL
Giá từ: 
8,890,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
13;27/10; 10;29/11 & 12/12
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
20, 26/10; 02, 23/11/2017
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines (30kg ký gửi + 07kg hành lý xách tay)
Ngày khởi hành: 
21/09; 10/11; 01, 28, 29/12/2017
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Pages

Subscribe to RSS - 5 Ngày 4 đêm