5 Ngày 4 đêm

Share

Thời gian:

Hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
06,14, 29/09; 07, 11, 17/11; 06, 15/12/2017
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay Vietjet
Ngày khởi hành: 
8,15,20,27/9; 4,11,18,25/10; 1,8,15,22,29/11; 6,14/12
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Phương tiện Lion Air
Ngày khởi hành: 
6, 13, 20/9; 4, 18/10, 1/11
Giá từ: 
4,999,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay NokAir/AirAsia
Ngày khởi hành: 
23/8; 13,20,27/9; 4,11,18,25/10; 1,8,15,22,29/11; 6,13,20/12
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không 4* quốc tế Thai Airways*
Ngày khởi hành: 
21,28/06; 05,12,19,26/07; 02,09/08
Giá từ: 
7,590,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay Air Asia*
Ngày khởi hành: 
09, 23/06; 06, 07, 13, 14,21, 27, 28/07; 02, 04, 09/08
Giá từ: 
6,490,000 (VNĐ)

Thời gian:

Máy bay 2 chặng và ô tô đời mới, Bay hàng không Nokair
Ngày khởi hành: 
24,31/05/; 07,14,21,28/06
Giá từ: 
6,290,000 (VNĐ)

Thời gian:

Hàng không Nok Air Hành lý 27 kg máy bay Boeing 787
Ngày khởi hành: 
24,31/05; 07,14,21,28/06
Giá từ: 
5,999,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay Jetstar Facific
Ngày khởi hành: 
14/04/2016
Giá từ: 
6,490,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không 5 sao Qatar Airways
Ngày khởi hành: 
30/4/2016
Giá từ: 
8,500,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không 5 sao Qatar Airways
Ngày khởi hành: 
9,10,12,20/04/2016
Giá từ: 
6,100,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không Nok Air
Ngày khởi hành: 
06,12,20/4/2016
Giá từ: 
5,990,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không Vietnam Airlines
Ngày khởi hành: 
Hàng tuần
Giá từ: 
6,590,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không VietJet Air
Ngày khởi hành: 
Hàng tuần
Giá từ: 
5,290,000 (VNĐ)

Thời gian:

Bay hàng không Jetstar
Ngày khởi hành: 
Hàng tuần
Giá từ: 
5,290,000 (VNĐ)

Pages

Subscribe to RSS - 5 Ngày 4 đêm