Thông tin liên lạc khẩn cấp

Share
Trong trường hợp khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo số điện thoại (trực...
Subscribe to RSS - Thông tin liên lạc khẩn cấp